marzec 2010 - w biuletynie Klubu Gaja ukazała się wzmianka na temat niedawno zasadzonego drzewka przed naszą szkoła o imieniu Jadwiga.