1 WRZEŚNIA 2010 - odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Po wprowadzenu sztandarów i odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor Zofia Karp, która przejęła także obowiązki dyrektora szkoły podstawowej. Serdecznie powitała wszystkich zebranych oraz podziękowała za współpracę dotychczasowemu dyrektorowi szkoły podstawoej panu Zbigniewowi Rąpała. Do podziękowań dołączyli się uczniowie szkoły podstawowej. W dalszej części głos zabrał dyrektor ZEASiP w Lipinkach pan Janusz Dudka. Po przemówieniach krótki program artystyczny przedstawili uczniowie szkoły podstawowej.