3 listopada 2010 r. - rozpoczęło działalność Szkolne Koło Caritas, zrzeszające 30 członków. Opiekunami są pani Zuzanna Nagi oraz ksiądz Mariusz Jeż.