14 PAŹDZIERNIKA 2010 r. - Dzień Edukacji Narodowej - wielkie święto całej społeczności szkolnej, nie ma bowiem ważniejszej sprawy niż edukacja i wychowanie młodego pokolenia. W obchodach wzięli udział emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Podczas akademii wysłuchaliśmy wiele pięknie recytowanych wierszy, wzruszających piosenek. nie zabrakło również śmiesznych skeczy parodiujących zabawne sytuacje zaczerpniętych z codziennego życia szkoły. Pani dyrektor Zofia Karp złożyła życzenia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły i wręczyła nauczycielom nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W przygotowaniach uroczystości brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum; nauczyciele: Małgorzata Wacek, Urszula Cygan, Zofia Klęba, Anna Juruś.