20 WRZEŚNIA 2010 - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą. Przewodniczącą została uczennica klasy pierwszej Karolina Mika.